Maskingrossisternes Forening

En bransjeforening som styrker og samler

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening for grossister og importører som er delt inn i fire grupper utfra produktkategoriene

  • anleggsmaskiner
  • kompressorer
  • gaffeltrucker
  • verktøymaskiner

En bransjeforening som styrker og samler

Siste nytt

Se alle sakene

Aktivitetskalender

17.
juni

påmeldingsfrist
16/06/2021
Møte starter klokken 15:00 og link til møtet er sendt ut i Outlook.
Teams
24.
juni
Frist for innsendelse av saker til behandling er 14. juni
TBD
18.
august

påmeldingsfrist
16/08/2021
Prosjektgruppe regelverk hybride- og elektriske maskiner planlegger en kompetansedag med fokus på teknologier for å redusere utslipp av klimagasser. Dagen kommer til å organiseres i fire bolker med temaene høyspent, hydrogen, induksjonslading og gass til forbrenning. Mer informasjon kommer!
TBD
31.
august

påmeldingsfrist
25/08/2021
Vi fortsetter arbeidet med maler for håndtering av lærlinger og behov for utveksling eller felles kurs
Teams

Våre messer