Maskingrossisternes Forening arbeider for bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak.

Formål

  • Samle firmaene innen bransjen for å ivareta og fremme felles interesser.
  • Styrke kollegialt samarbeid ved å fremme sunne forretningsmessige prinsipper
  • Motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold som strider mot god forretningsskikk.

Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Ved utgangen av 2019 var det 116 medlemsbedrifter som til sammen omsatte for NOK 20,6 milliarder dette året.
Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge, «omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist».

  • Et kriterium for medlemsbedrifter er at de har tilfredsstillende lager og servicefasiliteter innen sitt virksomhetsområde, og at selskapets ledelse har dokumentert erfaring og kompetanse fra maskinbransjen.
  • En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholder lovgivningen og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse.

Visjon

Vi skal skape merverdier for våre medlemmer gjennom målstyrte aktiviteter for å sikre gode markedsforutsetninger og rammeverk.