Maskingrossisternes Forening (MGF) setter alltid sikkerhet øverst, og vil derfor klargjøre vårt syn på reparasjon av sikkerhetsstrukturer på anleggsmaskiner. 

Sikkerhetsstrukturer (ROPS/TOPS/FOPS) har blitt utviklet, testet og er produsert under strenge regimer, fordi de skal sikre førers liv og helse i de tilfeller hvor anleggsmaskinen blir truffet av objekter eller ruller rundt. For de aller fleste er hele hytten en del av sikkerhetsstrukturen og en hver skade på hytten må i disse tilfellene vurderes av de som konstruerte, testet og produserte den, for å sikre at den fortsatt innehar egenskapene til å verne fører. Disse vurderingen kan ikke gjøres av våre medlemmer, så de sender alltid dokumentasjon tilbake til fabrikant som enten gir prosedyrer for reparasjon eller setter krav til bytte av strukturen for at den fortsatt skal klassifiseres som ROPS/FOPS/TOPS.

De senere årene har noen aktører gjort denne vurderingen selv, og reparasjoner har vært utført til tross for at takstmann og maskineier er kjent med at fabrikant ikke står inne for sikkerheten etter en reparasjon. Vårt standpunkt er at det da må utføres nye tester tilsvarende det som var gjort da strukturen ble kvalifisert for å sikre kvalitet og sikkerhet. I den grad disse testene ikke er utført, er det arbeidsgiver som har ansvaret dersom en ulykke skjer og fører blir skadet eller i verste fall drept. Fabrikant vil under ingen omstendigheter ta ansvar for en maskin hvor sikkerhetsstruktur er reparert eller modifisert uten dennes godkjenning! 

For at maskineiere og arbeidsgivere skal være sitt ansvar bevist har vi derfor utarbeidet et informasjonsskriv hvor vi klargjør vårt standpunkt for reparasjon av sikkerhetsstrukturer. Vi viser til vedlagte skriv, klikk her.

Dersom dere har spørsmål til foreningen
kan dere ta kontakt med undertegnede. 

Tone M. Lindberg Grøstad
Direktør Maskingrossisternes Forening
tone@mgf.no