Maskingrossisternes Forening (MGF) gir kvartalsvis ut statistikk for våre medlemmers salg av maskiner og utstyr i kategoriene anleggsmaskin, anleggsteknologi, kompressor, gaffeltruck og trebearbeiding. Tallene er viktige indikatorer på utviklingen i de enkelte markedene og interessante for mange aktører.

Her kan du lese pressemeldingene som vi sender til fagpressen.

ANLEGGSMASKINER Q4

publisert 14. januar 2021
Les pressemeldingen her

GAFFELTRUCKER Q4

publisert 14. januar 2021
Lese pressemeldingen her

KOMPRESSORER Q4

Publisert 18. januar 2021
Les pressemeldingen her

VERKTØYMASKINER – trebearbeidende Q4

IKKE publisert
Se pressemeldingen her