Salget av anleggsmaskiner i 2023 endte likt året før, med 4.572 maskiner totalt. For fjerde kvartal endte vi med en vekst på 7% sammenlignet med samme kvartal i 2022. Salget av nullutslippsmaskiner har økt i fjerde kvartal, og for 2023 endte vi med en andel nullutslippsmaskiner på 4,55% mot 3,41% i 2022.  Les hele pressemeldingen her.