Anleggsmaskiner illustrasjon

ANLEGGSMASKIN

Les mer – publisert 13. oktober 2021
Salget av anleggsmaskiner falt noe i tredje kvartal i forhold til 2020, men akkumulert ligger vi fortsatt foran. Totalt ble det solgt 981 anleggsmaskin siste kvartal mot 1.041 i fjor, noe som gir en nedgang på 5,8%. Men, året sett under ett gir fortsatt en fin vekst målt mot fjoråret.

Gaffeltrucker illustrasjon

GAFFELTRUCK

Les mer – publisert 13. oktober 2021
Gaffeltrucksalget i Norge fortsetter den historiske veksten og leverer nok et beste kvartal i MGFs statistikk. I tredje kvartal ble det solgt 1.174 gaffeltrucker som er en stigning på 17% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert ligger nysalget nå 24% foran fjoråret!

Kompressor illustrasjon

KOMPRESSORER

Les mer – ikke publisert

Verktøymaskingruppen illustresjon

VERKTØYMASKINER – trebearbeidende

Les mer – ikke publisert