Nysalget av anleggsmaskiner er stabilt i første halvår målt mot samme periode i 2022 selv om tallene for andre kvartal viser en liten tilbakegang. Vi endte tilslutt med 1.356 solgte maskiner i andre kvartal, og 2.400 så langt i år. For nullutslipps gravemaskiner fortsetter nedgangen, og så langt i år er det solgt 31% mindre maskiner enn i 2022. Les mer her….