Anleggsmaskiner illustrasjon

ANLEGGSMASKINER

Les mer – publisert 13. juli 2021
Salget av anleggsmaskiner øker med 13,5% i andre kvartal! Etter en periode med nedgang i salget på slutten av 2019 og gjennom 2020, ser det nå ut til at trenden har snudd for anleggsmaskinene. Statistikkene er nå klar, og viser at veksten i første kvartal fortsetter inn i andre kvartal. Totalt ble det solgt 1.463 maskiner siste kvartal mot 1.289 i sammenlignbar periode i 2019.

Gaffeltrucker illustrasjon

GAFFELTRUCKER

Les mer – publisert 13. juli 2021
Gaffeltrucksalget i Norge nærmest eksploderer, og statistikken viser ny rekord for andre kvartal siden MGF startet statistikken. Andre kvartal i 2021 viser en økning på hele 55% i nysalget av gaffeltrucker, og vi ligger nå bare 9% bak salget til og med tredje kvartal i 2020.

Kompressor illustrasjon

KOMPRESSORER

Les mer – publisert 14. juli 2021
Historisk godt andrekvartal for nysalg av kompressorer! Statistikken for kompressorer er nå klar, og viser en vekst på 45,9% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Totalt ble det fra MGFs medlemmer solgt 569 kompressoranlegg i forrige kvartal.

Verktøymaskingruppen illustresjon

VERKTØYMASKINER – trebearbeidende

Les mer – publiser 14. juli 2021
Omsetningsrekord første halvår for maskiner til trebearbeiding! Statistikken for andre kvartal og første halvår for nysalg av maskiner til trebearbeidingsvirksomheter er nå offentliggjort. Den viser at det selges færre maskiner, men med høyere omsetningsverdi enn samme periode i 2020.