Ny revisjon av veiledningen for sakkyndige kontrollører på gaffeltruck ble lansert 01.01.24, og ligger nå ute i vår nettbutikk. Sakkyndig kontroll er pålagt og en viktig del av å trygge arbeidsplassen for fører og omgivelsene.

Revisjonsarbeidet har vært gjennomført sammen med våre medlemmer som er importører av gaffeltrucker, og det har vært en total gjennomgang av kontrollpunkter, kontrollmetoder og ikke minst ny teknologi. Heftet kan kjøpes i vår nettebutikk, ved å trykke her…