MGF er engasjert i overgangen til nullutslipps bygge- og anleggsplasser i Norge, og internasjonalt gjennom deltakelse i Committee for European Construction Equipment (CECE). Våre medlemmer var de første til å utvikle større elektriske gravemaskiner, og gjennom erfaringene vi etablerer sammen med maskinbyggere, byggherrer og entreprenører sørger vi for at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder utslippsfri teknologi innen bygge- og anleggsbransjen.

bærekraft bilde

Tilgjengelige nullutslippsmaskiner

MGF har samlet informasjon om tilgjengelig teknologi hos de norske leverandørene. Her kan du finne oversikt over modeller, linker til tekniske beskrivelser og til forhandler. Les mer her…..

Enova forsinker overgangen til nullutslipp i bygge- og anleggssektoren

En nylig endring i støttetilbudet til nullutslippsmaskiner gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser. Les mer her…

Q&A Enovas endring gir ikke ønsket effekt

MGF har laget en oversikt over de vanligste spørsmålene vi får om endringen i Enovas støtteordning til anskaffelse av nullutslipps anleggsmaskiner. Les mer her….

Nasta: Kan utsette det grønne skiftet i bransjen i flere år

Enova gjør store endringer i støtteordningen for innkjøp av elektriske anleggsmaskiner. Maskin-produsent Nasta frykter at uforutsigbarheten ved den nye ordningen vil strupe overgangen til utslippsfrie anleggsplasser. Les mer her…

Kjøpte Norges første hjulgraver på batteri – når støtten endrer seg blir satsingen umulig

Entreprenøren Pål Nordhagen ville satse på utslippsfrie maskiner, og kjøpte Norges første batteridrevne hjulgraver. Nå har han solgt maskinen og nøler med nye investeringer slik ordninge blir nå. Les mer her…