Slik ble Norge verdensledende på utslippsfrie anleggsmaskiner

Norge er det landet i verden som har flest utslippsfrie gravemaskiner. Det er mye takket være offentlige kunder med strenge nullutslippsmål, en bransje som har tatt utviklingen i egne hender – og kanskje aller viktigst: gode støtteordninger.

– Norge og Oslo har vært først ute i verden med helt utslippsfrie anleggsplasser, forteller Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero.

– Veldig mye av den utviklingen har vært drevet frem av offensive krav i offentlige anskaffelser. Spesielt har Oslo kommune, med sitt mål om helt utslippsfrie anleggsplasser innen 2025, vært en viktig pådriver, sier hun.

En annen viktig faktor Rørholt peker på, er bygg- og anleggsbransjen selv. For i mangel på utslippsfrie maskiner fra produsentene, begynte forhandlerne av maskiner å ta eget initiativ til utviklingen.

– Bransjen har definitivt hatt en viktig rolle i å drive utviklingen fremover, sier Rørholt.

Ingvild Kilen Rørholt mener bransjen har hatt en viktig rolle i å drive utviklingen fremover.

Akselererte utviklingen med flere år

To av bransjeaktørene som har bidratt til den utviklingen, er Pon og Nasta. Begge begynte å snuse på å bygge om til elektriske maskiner i 2017-2018.

– Vi visste at bygg og anlegg sto for 38 prosent av alle utslipp i Oslo, så vi så jo at noe måtte gjøres. Og det er vel og bra med elektriske minigravere, men hvis det virkelig skal monne måtte vi forsøke å gjøre noe med de største maskinene, forteller Ole-Petter Holene, adm.dir. i Pon.

Pon tok kontakt med sin maskinprodusent, Caterpillar, og spurte om de var interessert i å være med på et utviklingsprosjekt. Det var de, og Holene forteller at de fikk mye hjelp derfra. Likevel var det Pon som tok den største investeringsrisikoen.

– Vi bygde en prototype som vi hadde i drift i 2018 på egen regning og risiko – og da snakker vi et tosifret millionbeløp. Men vi så at det funka, og at det hadde potensial. Så vi fortsatte å utvikle og bygge om flere maskiner.

– Vi har jobbet tett med Caterpillar hele veien, og har vært en liten prototype-lab for dem, som har akselerert deres utvikling av elektriske maskiner med flere år, forteller Holene.

En døråpner for global produksjon

For Nastas del startet det hele med at de fikk tildelt forskningsmidler etter en utlysning fra Pilot-E, et samarbeidsinitiativ fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Også de tok kontakt med sin maskinprodusent, Hitachi, for å sikre nødvendig støtte derfra.

– Hitachi har bidratt med blant annet nødvendig kompetanse og konstruksjonstegninger. De mente i 2017 at det var for tidlig å tenke masseproduksjon av elektriske anleggsmaskiner, men verdsatte at Nasta tok initiativ sånn at de kunne ha noen å støtte seg på når tiden var inne, forteller adm.dir. i Nasta, Tom Johansen.

Johansen er ikke i tvil om at det norske markedet har vært en døråpner for produksjonen av utslippsfrie maskiner globalt.

– Det hadde nok skjedd uten Norge, men ikke så fort, mener han.

Administrerende direktør i Nasta, Tom Johansen, er sikker på at Norge har hatt en viktig rolle i den globale utviklingen av utslippsfrie anleggsmaskiner.

Avgjørende med gode støtteordninger

Både Rørholt i Zero og de to maskingrossistene er tydelige på at denne utviklingen ikke hadde skjedd uten Enovas støtteordning til utslippsfrie maskiner. Alle tre ser med bekymring på den endringen i støtten som nå kommer.

– Mye av grunnen til at Enova-støtten er så avgjørende på anleggsmaskiner, er at vi ser at markedet er mye lenger frem i Norge enn andre land, som innebærer at disse maskinene ennå ikke masseproduseres. Det er fortsatt i hovedsak ombygging, som betyr at det er mye dyrere, forklarer Rørholt.

Uten støtte vil en utslippsfri maskin koste to til tre ganger så mye som en dieseldrevet. Den kostnaden må i så fall hentes inn av entreprenørene på oppdrag – som til syvende og sist betyr at det blir dyrere for kunden. Holene frykter at en slik ekstrakostnad vil bli nærmest umulig å bære for de fleste kommunene i landet, og at det dermed vil senke etterspørselen og kravene til utslippsfrie maskiner i offentlige anbud. Og ingen etterspørsel, ingen bestilling eller produksjon.

Selv om det fortsatt vil bestå en støtteordning fra Enova, frykter aktørene at uforutsigbarheten den nye ordningen fører med seg fortsatt vil avskrekke entreprenørene fra å kjøpe utslippsfritt.

– Vi har flere maskintyper som vi hadde tenkt å utvikle, og har skrevet intensjonsavtale med flere kunder på tunge maskiner. Men vi ser at kundene trekker seg fordi de ikke lenger vet hva de kan regne med av støtte, så vi har fått flere avbestillinger, sier Pon-sjefen

– Vi har nå flyttet kapasiteten fra elektriske maskiner og over på diesel. Inntil vi får avklaring på hva som skjer, kan vi ikke produsere maskiner til lager som vi ikke vet om vi får solgt

I Pon ser de seg nødt til å flytte kapasiteten fra utslippsfrie maskiner og over til dieseldrevne når støtteordningen er så uforutsigbar som nå, forteller administrerende direktør Ole-Petter Holene.

Rørholt i Zero er ikke i tvil om hva som trengs for å kunne fortsette skiftet over til utslippsfrie maskiner.

– Det er avgjørende at Enova endrer til en forutsigbar og gjennomsiktig støtteordning som støtter flere ulike typer maskiner i hver søknadsrunde, og at alle vet hvilke maskiner som det åpnes for å søke om, sier hun.