Standardene støttes av majoriteten av norske og nordiske maskinleverandører og sikrer dermed en enhetlig behandling i markedet.

Bransjestandardene er utarbeidet av MGFs revisjonsgruppe. Gruppen er bredt sammensatt av tekniske fagfolk fra foreningens medlemsbedrifter.

23.09.2015 – MGF standard for operatørkontroll i gravemaskiner

25.01.2017 – MGF-standard for Montering og betjening av hydraulisk HK-feste for utstyr (verktøy og utskiftbart utstyr til anleggsmaskiner)

25.01.2017 – NS-EN 474-1:2006+A4:2013, vedlegg B, MGF felles tolkning

25.01.2017 – Betjening av hydrauliske HK-fester, sjekkliste – tabell 6

06.03.2017 – Veiledning til skjema for Maskin- og utstyrspesifikk opplæring

16.10.2018 – Skjema Maskin- og utstyrspesifikk opplæring