Her finner du dokumenter og veiledninger som er gitt ut av MGF og som medlemsbedriftene benytter seg av.

Standardene støttes av majoriteten av norske og nordiske maskinleverandører og sikrer dermed en enhetlig behandling i markedet.

Bransjestandardene er utarbeidet av MGFs revisjonsgruppe. Gruppen er bredt sammensatt av tekniske fagfolk fra foreningens medlemsbedrifter.

09.2022 Åpenhetsloven og dens betydning for medlemmene i MGF

23.09.2015 MGF standard for operatørkontroll i gravemaskiner

25.01.2017 MGF-standard for Montering og betjening av hydraulisk HK-feste for utstyr (verktøy og utskiftbart utstyr til anleggsmaskiner)

25.01.2017 NS-EN 474-1:2006+A4:2013, vedlegg B, MGF felles tolkning

25.01.2017 Betjening av hydrauliske HK-fester, sjekkliste – tabell 6

06.03.2017 Veiledning til skjema for Maskin- og utstyrspesifikk opplæring

16.10.2018 Skjema Maskin- og utstyrspesifikk opplæring