Kutter i støtten til elektriske anleggsmaskiner: – Kan utsette det grønne skiftet i bransjen med flere år

Enova gjør store endringer i støtteordningen for innkjøp av elektriske anleggsmaskiner. Maskinprodusent Nasta frykter at uforutsigbarheten ved den nye ordningen vil strupe overgangen til utslippsfrie anleggsplasser.

– Slik den nye Enova-ordningen ser ut, vet ikke entreprenørene om de får støtte, eller hvor mye den vil utgjøre. En slik uforutsigbarhet vil utsette det grønne skiftet i anleggsbransjen med mange år, og i ytterste konsekvens skremme entreprenørene bort fra tanken om å investere i utslippsfrie løsninger.

Det sier administrerende direktør i Nasta, Tom Johansen. Nasta produserer og importerer utslippsfrie gravemaskiner, og var blant annet med på å bygge en av verdens aller første elektriske gravemaskinene i et samarbeidsprosjekt med Sintef i 2018.

I årene etter har det kommet stadig flere krav og føringer om utslippsfrie anleggsplasser i kommunale byggeprosjekter. For eksempel har Oslo kommune som mål om at alle kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Med de nye endringene i støtteordningen ser deler av bransjen mørkt på om dette målet kan oppnås.

– Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF).

Må konkurrere om støtten

Frem til nå har støtteordningen fra Enova fungert slik at alle som kjøper inn elektriske anleggsmaskiner, har fått dekket 50 prosent av prisforskjellen mellom den elektriske og en tilsvarende dieseldrevet maskin. En elektrisk maskin koster gjerne tre ganger så mye som en dieseldrevet.

– Den ordningen har vært forutsigbar, slik at entreprenørene trygt kunne inngå kjøpsavtale og planlegge oppdrag og levere anbud til prosjekter der byggherre har spesifisert bruk av utslippsfrie maskiner, forklarer Nastas salgskonsulent for utslippsfrie løsninger, Sjur Helljesen.

I den nye ordningen vil det derimot være en pott med penger som aktørene konkurrerer om. Søknadene vil bli prioritert etter hvor mye den elektriske maskinen reduserer utslipp sammenliknet med en konvensjonell anleggsmaskin. I tillegg vil søknaden rangeres høyere i konkurransen jo lavere støttebeløp det søkes om.

– I verste fall vil dette fungere konkurransevridende, ved at store aktører med lavt støttebehov får støtte på bekostning av mindre aktører. Det kan dermed føles umulig for en ny aktør å komme i gang med utslippsfrie maskiner, forklarer Helljesen.

MGF-direktør Lindberg Grøstad er enig med Helljesens bekymring.

– Vi ser at mange nå ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner, da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte. Dette vil særlig gå utover de små aktørene i distriktene, sier hun.

Tar ikke sjansen på å bygge til lager

I motsetning til å behandle søknader fortløpende, vil den nye ordningen ha tre tidsavgrensede søknadsperioder i året. I søknadsperiodene åpnes det bare for enkelte kategorier av maskiner – og aktørene vet ikke hvilke kategorier det åpnes opp for i de neste rundene, kun den førstkommende.

– Det gjør det håpløst å planlegge, når de ikke engang vet hvilke maskiner de kan søke om støtte til om fire måneder. Konsekvensen vil bli at Nasta ikke lenger kan ta sjansen på å produsere utslippsfrie maskiner til lager, sier Johansen.

Frem til nå har nemlig Nasta hatt en viss lagerbeholdning av klare EL-maskiner, slik at de kan levere til entreprenøren umiddelbart etter innvilget Enova-søknad.

Kan forsinke med flere år

For entreprenørene innebærer dette en potensiell forsinkelse på flere år. Hvis entreprenøren nå ønsker å kjøpe inn en type maskin som ikke er i kategorien for neste søknadsfrist, så vet de ikke når de faktisk kan søke.

Når de først får søkt om støtte, kan de ikke bestille maskinen før de har fått innvilget søknaden. Og når de endelig kan bestille, må de vente til maskinen er ferdig bygget, siden aktører som Nasta ikke lenger har en lagerbeholdning. Da snakker vi leveringstider på opp mot et år.

– Støtteordningene fra Enova er tidsbegrensede, og skal bidra til å introdusere miljøvennlige løsninger og gjøre dem mer attraktive i en overgangsperiode. Det har vi full respekt for, sier Johansen.

Likevel stiller han og Helljsesen spørsmål ved om denne endringen betyr at Enova mener at teknologien er tilstrekkelig innført på markedet. Også Lindberg Grøstad er kritisk til tidspunktet for innstrammingen.

– Foreløpig er bare rundt 2,5 prosent av den totale anleggsmaskinparken utslippsfri, og allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sier Lindberg Grøstad.