De satser på utslippsfrie anleggsmaskiner: -Vi ønsker å gå foran

BN Entreprenør i Trondheim og Bjelland i Stavanger er blant dem som har gått foran for å kutte utslipp i bygg- og anleggsbransjen. Det hadde ikke vært mulig i samme grad uten støtte fra Enova. Nå endres støtteordningene, og flere er bekymret.

– Vi har ønsket å være en foregangsbedrift innenfor miljø. I 2016 kjøpte vi Norges første el-gravemaskin, og nå har vi seks elektriske maskiner, forteller Inge Nervik i BN Entreprenør i Trondheim.

BN Entreprenør startet innkjøp av små elektriske maskiner før Enovas støtteordning kom på plass. Da støtten kom, gikk bedriften til innkjøp av større maskiner.

– Støtten fra Enova har vært viktig for å kunne investere som vi har gjort nå. Vi er en solid bedrift, men det er snakk om store investeringer, så det har vært et sterkt bidrag til at vi har satset som vi har gjort, sier Nervik.

Manglende etterspørsel

I Stavanger er Statens Vegvesen i gang med det første prosjektet i regionen som krever elektriske maskiner. For Bjelland, som allerede har kjøpt el-maskiner med Enovas støtteordning, har det vært en stor fordel å være tidlig ute med utslippsfritt.

– Uten støtten fra Enova måtte jeg ha leid maskiner i stedet, og da hadde det jo vært en tredjepart som også skulle hatt betalt. Det ville gjort det dyrere for kunden, sier daglig leder Joakim Hetland.

Når Enova nå har endret støtteordningen frykter han at nettopp det vil bli resultatet, og at dyrere priser vil gjøre at kundene ikke lenger stiller krav om utslippsfrie løsninger. For eksempel har elektriske maskiner fra CAT steget i pris siden de første kom i 2018, og manglende etterspørsel er årsaken, mener han.

– Enova-støtten må bidra til å øke etterspørselen og følge produksjonsnivået, ellers vil det knekke ryggen på både kundene og entreprenørene som ønsker å drive utslippsfritt, sier Hetland.

Joakim Hetland i Bjelland frykter at endringene i Enova-støtten vil gjøre det dyrt for kundene å stille krav om utslippsfrie løsninger.

Bedre luftkvalitet

For BN Entreprenør har bruken av elektriske maskiner gitt flere fordeler. Blant annet er maskinene stillegående og de bedrer luftkvaliteten, noe som er positivt for både de som jobber på anleggsplassen og omgivelsene, forteller Nervik.

– Vi har noen prosjekter hvor maskinen skal stå innendørs, for eksempel i parkeringskjellere, hvor man med dieseldrevne maskiner må bruke tid og ressurser på å sette opp egne avtrekkssystemer for å kunne jobbe, sier han.

– I tillegg har vi hatt prosjekter med arkeologiske utgravninger, hvor maskinen står inne i telt. Der er jo gjerne arkeologene vant til å stå inne i teltet med masse eksos og bråk, så de setter veldig pris på når vi kommer med stillegående og utslippsfrie elektriske maskiner.

Det offentlige må gå foran

Likevel er fortsatt deler av bransjen skeptiske til de utslippsfrie maskinene, mener Nervik. Både til prestasjonen sammenlignet med dieseldrevne, men mest til investeringskostnaden og forutsigbarheten i fremtidige prosjekter.

– Det er egentlig litt for få kunder som krever utslippsfrie løsninger. Til og med en del statlig eide selskaper er veldig lite opptatt av miljø når det kommer til stykket, og vurderer entreprenørene 100 prosent på pris. Hvis man spør om de er villige til å betale mer for nullutslippsløsninger, så sier de nei, fordi det er for dyrt.

– Heldigvis for oss er Trondheim kommune et godt eksempel på en kunde som faktisk setter miljø høyt. Vi er helt avhengige av at det offentlige går foran og setter standarden, sier Nervik.

Trondheim kommune er et eksempel til etterfølgelse på en kunde som setter miljø høyt, ifølge Inge Nervik I BN Entreprenør

Støtteordningene fra Enova er avgjørende for å få med seg bransjen og få fortgang

– For å få aktørene til å forstå at utslippsfritt er veien å gå, så må det fortsatt eksistere en god ordning fremover, og jeg tror egentlig at de 50 prosentene man i utgangspunktet fikk støtte til er minimum for å få fart i det. Ikke minst må kriteriene være konsekvente og forutsigbare, og ikke endres på underveis, sier Nervik.