Importører av maskiner og utstyr til norsk industri

Medlemmene i MGFs verktøymaskingruppe er importører og leverandører av maskiner og utstyr til norsk industri. Gjennom MGFs gruppemøter samles bransjen og arbeider med fagsaker, utfordringer i markedet, forhold til myndigheter med mer. Seriøsitet og kvalitet er to viktig stikkord for MGFs medlemmer og dette preger det faglige arbeidet. Samarbeidet gir en faglig tyngde og trygghet for medlemmene i MGFs verktøymaskingruppe, og markedet tilbys maskiner og utstyr som er driftssikre og av god kvalitet.

Verktøymaskingruppens store messe i Norge er industrimessen, SMART industri som arrangeres hvert 3. år. Dette er en viktig arena for verktøymaskinleverandører og denne messen er et betydningsfullt treffsted for bransjen.

Verktøymaskingruppen har rapportert salgstall over solgte maskiner i Norge til MGFs statistikker siden 2013 . Etter hvert som kvartalsvise tall rapporteres inn vil dette være et viktig verktøy og en god indikator for utviklingen i det norske verktøy-maskinmarkedet. MGF-tallene benyttes flittig av såvel medlemmene selv som presse og analytikere for øvrig.

Se statistikk for verktøymaskiner her

Klikk her for å se våre: