Importører av kompressorer

Medlemmene i MGFs kompressorgruppe selger 1.500-2.000 kompressorer til anlegg og industri hvert år i Norge. Gjennom MGFs gruppemøter samles bransjen og arbeider med fagsaker, utfordringer i markedet, forhold til myndigheter med mer. Seriøsitet og kvalitet er to viktig stikkord for MGFs medlemmer og dette preger det faglige arbeidet. Samarbeidet gir en faglig tyngde og trygghet for medlememne i MGFs kompressorgruppe og markedet tilbys driftssikre og godkjente kompressorer.

MGF har to store nasjonale arrangement, SMART industri og Vei og Anlegg, som begge arrangeres hvert 3. år. Disse er naturlige og viktige arenaer for kompressorgruppens medlemmer og de samler industri- og anleggsnorge. Både som kompetansepåfyll, teknologiutstilling og nettverksarena er begge disse messene betydningsfulle for sine bransjer.

Kompressorgruppen har rapportert salgstall over solgte maskiner i Norge til MGFs statistikker siden 2010 . Statistikkene er viktige indikatorer for utviklingen i det norske kompressormarkedet og MGF-tallene benyttes flittig av såvel medlemmene selv som presse og analytikere for øvrig.

Se statistikkene for kompressorer her

Klikk her for å se våre: