Importører av maskiner og utstyr til det norske anleggsmarkedet.

MGFs anleggsmaskingruppe består av importører og leverandører av anleggsmaskiner og mobilkraner til Norge. Gjennom MGFs gruppemøter samles bransjen og arbeider med utfordringer i markedet, forhold til myndigheter med mer. Gruppen arbeider aktivt med aktuelle fagsaker og har et godt samarbeid med andre bransjeorganisasjoner.

MGFs anleggmaskinmesse, Vei og Anlegg, som arrangeres hvert 3. år er viktig for anleggsmaskingruppens medlemmer og på denne messen treffer du de alle sammen. Messen samler hele anleggs-Norge til det som er Nordens største og viktigste treffsted for bransjen.


Anleggsmaskingruppen har i mange år rapportert salgstall som har dannet grunnlaget for statistikker over solgte maskiner i Norge. Statistikkene er viktige indikatorer for utviklingen i anleggsmarkedet og MGF-tallene benyttes flittig av såvel medlemmene selv som presse og analytikere for øvrig.

Se statistikk for anleggsmaskiner her

Klikk her for å se våre: