Her finner du en oversikt over våre grupper

Medlemmene i MGF er inndelt i grupper etter bransjetype. Mye av det faglige arbeidet foregår i gruppene som behandler spørsmål av faglig interesse for den aktuelle bransjen. MGFs servicekontor deltar i alle gruppemøtene og bistår i det praktiske arbeidet med saker.

Anleggsmaskin

Verktøymaskin

Gaffeltruck

Kompressor