09.
desember
Frist for innsendelse av saker til behandling er 25. november
MGFs lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo
18.
januar

påmeldingsfrist
14/01/2022