18.
mai
Agenda er sendt til MGF medlemmers kontaktpersoner for messen
Teams
20.
mai
Teams - link tilsendes tirsdag 18. mai til de som er påmeldt
25.
mai

påmeldingsfrist
21/05/2021
Fokus for dette møte er felles mal for intern opplæringsplan for læringer i truck- og liftmekanikerfaget
Teams
27.
mai

påmeldingsfrist
26/05/2021
GDPR og ansatte. HR-opplysninger og rekruttering
Teams
01.
juni

påmeldingsfrist
25/05/2021
Møte starter klokken 15:00 og vi avslutter med et felles måltid og sommeravslutning
Henrik Ibsend gate 20, Solli Plass
03.
juni

påmeldingsfrist
02/06/2021
Markedsføring og digital markedsføring - Kundeopplysninger - Regler og muligheter
Teams
09.
juni

påmeldingsfrist
02/06/2021
Møte starter klokken 15:00 og vi avslutter med et felles måltid og sommeravslutning
Henrik Ibsend gate 20, Solli Plass
10.
juni

påmeldingsfrist
04/06/2021
Møte starter klokken 15:00 og vi avslutter med et felles måltid og sommeravslutning
Henrik Ibsend gate 20, Solli Plass
17.
juni

påmeldingsfrist
10/06/2021
Møte starter klokken 15:00 og vi avslutter med et felles måltid og sommeravslutning
Henrik Ibsend gate 20, Solli Plass
24.
juni
Frist for innsendelse av saker til behandling er 14. juni
TBD
02.
september
Frist for innsending av saker til behandling er 15. august
TBD
11.
november
Thon Hotel Opera, Oslo
09.
desember
Frist for innsendelse av saker til behandling er 25. november
MGFs lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo