18.
august

påmeldingsfrist
16/08/2021
Prosjektgruppe regelverk hybride- og elektriske maskiner planlegger en kompetansedag med fokus på teknologier for å redusere utslipp av klimagasser. Dagen kommer til å organiseres i fire bolker med temaene høyspent, hydrogen, induksjonslading og gass til forbrenning. Mer informasjon kommer!
TBD
31.
august

påmeldingsfrist
25/08/2021
Vi fortsetter arbeidet med maler for håndtering av lærlinger og behov for utveksling eller felles kurs
Teams
02.
september
Frist for innsending av saker til behandling er 15. august
TBD
07.
oktober

påmeldingsfrist
01/10/2021
Møtestart kl. 15:00 og etterfølges av en felles middag
MGFs kontorer, Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass.
12.
oktober

påmeldingsfrist
06/10/2021
Møtestart kl. 15:00 og etterfølges av en felles middag
MGFs kontorer, Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass.
14.
oktober

påmeldingsfrist
08/10/2021
Møtestart kl. 15:00 og etterfølges av en felles middag
MGFs kontorer, Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass.
19.
oktober

påmeldingsfrist
13/10/2021
Møtestart kl. 15:00 og etterfølges av en felles middag
MGFs kontorer, Henrik Ibsens gate 90, på Solli Plass.
11.
november
Thon Hotel Opera, Oslo
09.
desember
Frist for innsendelse av saker til behandling er 25. november
MGFs lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo