13.
juni
Møtet er i forkant av foreningens Generalforsamling. Saker som ønskes behandlet av styret i dette møtet må sendes inn senest 29. mai.
Hotel Bristol, Oslo
13.
juni

påmeldingsfrist
31/05/2023
Det er kun daglig leder i medlemsbedrifter (eller den hen gir fullmakt til) som kan stille på MGFs Generalforsamling og påfølgende middag
Hotel Bristol, Oslo
08.
september
Saker som ønskes behandlet av styret i dette møte, må sendes inn senest 24.08.23
TBD
19.
oktober

påmeldingsfrist
16/10/2023
Sett av datoen allerede nå!
Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo
09.
november

påmeldingsfrist
01/11/2023
MGFs lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo
14.
desember
Saker som ønskes behandlet av styret i dette møtet, må sendes inn senest 01.12.23
MGFs lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo